Όροι και Προϋποθέσεις

1) Όλες οι προσφορές, οι παραδόσεις, οι συμβατικές υπηρεσίες και τα συμβόλαια πωλήσεων υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους πώλησης και παράδοσης που αναφέρονται παρακάτω.

2) Αποτελεσματικότητα: Για να είναι αποτελεσματικές, οι παραγγελίες πρέπει να επιβεβαιώνονται από εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας εγγράφως, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3) Τιμές: Περιλαμβάνονται δασμοί και φόροι. Όλες οι τιμές σε λίρες στερλίνα. Οι τιμές μας αναφέρονται από το εργοστάσιο. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης επιβαρύνουν τον πελάτη. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορές αποστολής. Σε ορισμένες χώρες επιβάλλονται δασμοί και φόροι στην παραγγελία σας που δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μας. Ολα UK βασισμένες παραγγελίες είναι Παραδοθέν Δασμός Πληρωμένος (DDP). Ελέγξτε με το τοπικό τελωνείο. Ορισμένες χώρες ενδέχεται επίσης να χρεώσουν μια επιπλέον χρέωση για την παράδοση. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ισχύουν οι πραγματικοί δημοσιευμένοι τιμοκατάλογοι από την ημερομηνία της αντίστοιχης συμφωνίας πώλησης.

4) Επιλογές πληρωμής: Πληρώστε ανά πιστωτική κάρτα, PayPal ή προπληρωμή. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Electro Smog Shielding, έως ότου ληφθεί πλήρως η τελική πληρωμή.

5) Πληροφορίες προϊόντος: Για όλα τα προϊόντα ισχύουν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα φύλλα πληροφοριών προϊόντος. Φύλλα πληροφοριών προϊόντος είναι διαθέσιμα π.χ. στον ιστότοπό μας www.electrosmogshielding.co.uk

6) Επιστροφές προϊόντων: Εάν δεν είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να τα επιστρέψετε σε εμάς εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Προϊόντα προσαρμοσμένα στον πελάτη, όπως υλικά θωράκισης που πωλούνται με το μετρητή και ανοιχτοί κάδοι βαφής δεν επιστρέφονται. Πριν στείλει πίσω το προϊόν, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Electro Smog Shielding μέσω email, τηλεφώνου ή γραπτώς. Στη συνέχεια, η Electro Smog Shielding θα αποφασίσει πώς θα προχωρήσει περαιτέρω και θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

7) Εγγύηση: Η εγγύηση 12 μηνών ισχύει για όλα τα προϊόντα Electro Smog Shielding. Αυτή η εγγύηση δεν περιορίζει άλλες εγγυήσεις όπως ορίζει ο νόμος.

8) Ασφάλεια: Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το χειρισμό και την επεξεργασία των προϊόντων Electro Smog Shielding με ασφαλή τρόπο. Ο πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ισχυουσών διαδικασιών ασφαλείας, ειδικά για την πρόληψη ηλεκτρολογικών ατυχημάτων. Είναι υποχρεωτικό για τον πελάτη να ακολουθεί τις οδηγίες στα ισχύοντα φύλλα οδηγιών «Χειρισμός και Επεξεργασία» (διατίθεται από την Electro Smog Shielding for Electro Smog Shielding, προϊόντα θωράκισης). Τα φύλλα οδηγιών «Χειρισμός και Επεξεργασία» θα αποστέλλονται μαζί με το προϊόν, όπου ισχύει.

9) Γείωση: Όλα τα χρώματα EMR-Shielding (και άλλα προϊόντα θωράκισης) πρέπει να είναι σωστά γειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο ασφάλειας για τους επιβάτες. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή γείωση των προϊόντων. Η γείωση πρέπει να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί ή να καταστραφεί, π.χ. από παιδιά που παίζουν, από κατοικίδια ζώα (ιδίως γάτες και τρωκτικά) ή από οποιοδήποτε άλλο ατύχημα. Ο πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος να επιθεωρεί οπτικά την εγκατάσταση γείωσης τακτικά, να διατηρεί την εγκατάσταση γείωσης και να επισκευάζει, εάν είναι απαραίτητο. Ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς σε ορισμένες χώρες, η γείωση μπορεί να απαιτεί άδεια ηλεκτρολόγο. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να ακολουθεί όλους τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα. Ανατρέξτε στα φύλλα οδηγιών «Χειρισμός και επεξεργασία» για περισσότερες πληροφορίες.

10) Αποποίηση ευθύνης: Τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι εγκαταστάσεις μπορούν και αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό ισχύει επίσης για όλα τα προϊόντα θωράκισης EMR Electro Smog Shielding. Ως εκ τούτου, η Electro Smog Shielding αποποιείται κάθε ευθύνη για υλικές ζημιές, προσωπικούς τραυματισμούς και θάνατο λόγω ακατάλληλου χειρισμού των προϊόντων Electro Smog Shielding. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί για ούτε μια περίπτωση ηλεκτρολογικού ατυχήματος με υλικό θωράκισης EMR. Ωστόσο, εάν κατά λάθος ή ατύχημα συνδεθεί σε μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, το προστατευτικό υλικό θα μεταφέρει ηλεκτρισμό και θα αποτελέσει πιθανή πηγή ηλεκτροσόκ και ηλεκτροπληξίας. Ο πελάτης δεν θα θεωρήσει υπεύθυνη την Electro Smog Shielding για οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό